DOA – Vignette

Vignette for Animasjonsdepartementets omreisende animasjonsfestival.
Design and animation: Ole Magnus Saxegård

Music: James Martin